Diagnoza i psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna to współczesna metoda długoterminowej psychoterapii opartej na znajomości psychologii rozwojowej, psychopatologii zjawisk zachodzących pomiędzy terapeutą a pacjentem w relacji terapeutycznej.

Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w leczeniu m.in. depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń łaknienia.

Warunki psychoterapii – częstotliwość spotkań od 2 do 5 sesji w tygodniu, w zależności od możliwości i potrzeb ustala się w rozmowie z psychoterapeutą. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się w stałych terminach.
Konsultacje psychiatryczne przy współpracy ze specjalistycznymi gabinetami psychiatrycznymi.