Diagnoza i psychoterapia

Zgłoszenia pacjentów przyjmowane są telefonicznie: tel. 601 384 956
Gabinet znajduje się we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 12/11.