Diagnoza i psychoterapia

Grażyna Burak jest psychologiem i psychoterapeutą. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym prowadząc psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Zdrowia w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem Dolnośląskiego Koła Naukowego Psychoterapii Psychoanalitycznej.