Diagnoza i psychoterapia

Oferta obejmuje konsultacje psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Konsultacje – pierwsze lub kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacyjny. Konsultacja trwa około godziny. Jej celem jest zdiagnozowanie problemu i zaoferowanie pacjentowi najbardziej adekwatnej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna – jest to rodzaj współpracy zaproponowany pacjentowi, gdy po wstępnych konsultacjach wykazuje on wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą, chęć poznania głębszych przyczyn własnych trudności i wprowadzania zmian w różnych obszarach swojego życia.